Miesięczne archiwum: Listopad 2013

Panel ekspercki

Panel ekspercki komentujący wyniki badań w ramach projektu Ekskluzja w dyskursie pracowników instytucji kultury odbędzie się 28 listopada 2013 roku w godzinach 11.00 – 15.00 w sali T401 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (wejście od ul. Rewolucji 1905 r.). W panelu udział wezmą:

prof.  dr hab. Elżbieta Tarkowska;

dr hab. Tomasz Majewski, prof. UŁ;

red. Edwin Bendyk

oraz członkowie zespołu badawczego pod kierownictwem dr hab. Ewy Rokickiej, prof. UŁ.

Spotkanie ma charakter otwarty – zapraszamy do aktywnego uczestnictwa.

Wnioski z panelu zostaną opublikowane w zakładce Bazy danych i publikacje.