BAZY DANYCH I PUBLIKACJE

 


Raport Ekskluzja w dyskursie pracowników instytucji kultury

okladka

Oblicza ekskluzji. Praktyka działania instytucji kultury a przełamywanie barier dostępu

Baza powiatów – dane zastane

Baza danych – kwestionariusz wywiadu

Klucz kodowy – kwestionariusz wywiadu

Baza instytucji według miejscowości

Baza instytucji według powiatu

Baza instytucji według typu

Narzędzia badawcze

Udostępniamy pełne transkrypcje przeprowadzonych w ramach projektu ?Ekskluzja w dyskursie pracowników instytucji kultury? zogniskowanych wywiadów grupowych. Zapisy zostały zanonimizowane, by zapewnić poufność danych osobowych uczestniczących w wywiadach pracowników instytucji kultury.

Badaczy zainteresowanych dostępem do bazy danych z transkrypcjami wywiadów swobodnych przeprowadzonych w ramach projektu, prosimy o kontakt mailowy. Dostęp będzie umożliwiony po podpisaniu dokumentu o zachowaniu poufności danych.

Zogniskowane wywiady grupowe

 

 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego mkidn_01_cmyk