KONTAKT

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ ul. POW 3/5, 90-255 Łódź
Sekretariat Katedry: pokój A-114
Tel. 0-42-635-52-51
obserwatorium.lodz@gmail.com