O ZESPOLE

Zespół badawczy tworzą pracownicy i doktoranci Katedry Socjologii Ogólnej w Instytucie Socjologii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

Kontakt:
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ ul. POW 3/5, 90-255 Łódź
Sekretariat Katedry: pokój A-114
Tel. 0-42-635-52-51
e-mail: soul@uni.lodz.pl

Członkowie zespołu:

Dr hab. Ewa Rokicka, prof. UŁ 

Zainteresowania badawcze: nierówności społeczne, struktura społeczna i mobilność społeczna, jakości życia, kapitał ludzki i społeczny, partycypacja społeczna i polityczna, ekologii społeczna

Ewa Rokicka, profesor socjologii, kierownik Katedry Socjologii Ogólnej Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki nierówności społecznych, struktury społecznej i mobilności społecznej, jakości życia, kapitału ludzkiego i społecznego. partycypacji społecznej i politycznej, a także ekologii społecznej.

Jest autorką i redaktorką 9 monografii i prac zbiorowych oraz autorką 80 artykułów w czasopismach naukowych i zbiorach artykułów. Od 1992 roku uczestniczy w pracach międzynarodowych i krajowych zespołów badawczych. W ramach 7 Programu Ramowego była krajowym koordynatorem projektu FESTOS (Forcasting Emerging Security Threats Posed by Emerging Technologies) (2011-2012); w ramach 6 Programu Ramowego pełniła funkcję zastępcy koordynatora w projekcie EuroPrevall (The Prevalence, Cost and Basis of Food Allergy Across Europe) (2007-2008); w 5 Programie Ramowym była zastępcą kontraktora w projekcie PROFIT (Policy Responses” Overcoming Factors in the Intergenerational Inheritance of Inequalities) (2004-2007) oraz krajowym koordynatorem w projekcie (Learning in European Agricultural and Rural Networks: institutions, network and governance) (2002-2005).

Brała także udział w międzynarodowych programach z zakresu dydaktyki: Tempus i Socrates/Erasmus. Kierowała i uczestniczyła w projektach finansowanych przez MNiSW oraz władze lokalne.

 

dr Tomasz Drabowicz 

Adiunnt w Katedrze Socjologii Ogólnej UŁ

Zainteresowania badawcze:
Wybrane publikacje:

 

dr Wojciech Woźniak 

WW

Adiunkt w Katedrze Socjologii Ogólnej UŁ. Brał udział w projektach badawczych finansowanych ze środków Komisji Europejskiej i ministerialnych, m.in. PROFIT (Policy Responses Overcoming Factors in the Intergenerational Transmission of Inequalities) oraz „Jakość życia mieszkańców Łodzi i jej przestrzenne zróżnicowanie”. Członek Fińskiego Towarzystwa Socjologicznego (Westermarck Society), Brytyjskiego Towarzystwa Socjologicznego (BSA), Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego (ISA) i Europejskiej Sieci Badaczy Polityki Społecznej (ESPAnet). Prowadził gościnne wykłady na uniwersytetach w Niemczech (Wolny Uniwersytet w Berlinie i Uniwersytet Justusa Liebiga w Giessen), w estońskim Tartu oraz na fińskich uczelniach w Tampere i Turku. Autor ksiązki „Nierówności społeczne w polskim dyskursie publicznym” (2012, Wydawnictwo Naukowe Scholar) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Zainteresowania badawcze: nierówności społeczne, dyskurs publiczny wobec kwestii społecznych, fiński model społeczno-gospodarczy, socjologii sportu
Wybrane publikacje:  dostępne tu

 

mgr Marta Petelewicz 

Asystent w Katedrze Socjologii Ogólnej UŁ

Zainteresowania badawcze:
Wybrane publikacje:

 

mgr Bartłomiej Przybylski 

bkp

bkprzybylski@uni.lodz.pl

Magister prawa, socjolog, asystent w Katedrze Socjologii Ogólnej UŁ, działacz organizacji pozarządowych

Zainteresowania naukowe: socjologia struktury społecznej, socjologia problemów społecznych, polityki publiczne, socjologia prawa

Wybrane publikacje dostępne tu

 

mgr Joanna Dytrych

Joanna Dytrych-zdjęcie
joanna.dytrych@gmail.com

Magister socjologii  na Uniwersytecie Łódzkim oraz Stacjonarnego Studium Doktoranckiego Socjologii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

Zainteresowania naukowe: polityka społeczna, problematyka wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, a także funkcjonowania rodzicielstwa zastępczego w Polsce.

Wybrane publikacje: Niepełnosprawność w dzieciństwie jako szczególne zagrożenie biedą i wykluczeniem społecznym w przyszłości (we współautorstwie z dr hab. Jolantą Grotowską-Leder, prof. UŁ)

 

mgr Patrycja Kruczkowska
patrycja-kruczkowska@wp.pl

Magister kulturoznawstwa, socjolożka, doktorantka w Katedrze Socjologii Ogólnej UŁ

Zainteresowania naukowe: socjologia kultury, wykluczenie społeczne, polityka kulturalna
Wybrane publikacje: Piknik dla meneli? O zinstytucjonalizowanej kulturze i wykluczeniu społecznym w poprzemysłowym mieście (we współautorstwie z dr Magdaleną Rek-Woźniak)

 

 

Jedno przemyślenie nt. „O ZESPOLE

  1. Pingback: viagra online

Możliwość komentowania jest wyłączona.